Úvod>Výlety po okolí

Výlety po okolí

 

Hotel má výbornou polohu v regionu. Vaše výlety máte doslova na dosah ruky. K prvním skalám v Broumovských stěnách dojdete krásnou procházkou polní cestou za několik desítek minut... 

 

Broumovské stěny

zobrazit fotografie

Auto: 5 minut od hotelu

Autobus: 10 minut

Kolo: asi 20 minut

Pěšky: 30-40 minut/3 km

Téměř panenská příroda Vám nabízí romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Turisty velice oblíbená přírodní rezervace Vás uchvátí a zanechá po sobě spoustu vzpomínek. Broumovské stěny jsou oblíbeny díky svým skalním útvarům, roklím, vyhlídkám a klidu. V roce 1956 byl tento pískovcový reliéf, rozkládající se na 638 ha, vyhlášen Národní přírodní rezervací.

Adršpašské skalní město

zobrazí fotografie

Auto: 20 minut od hotelu

Vlak: 30 minut, jede každou celou hodinu, staví přímo u vstupu do skal.

Kolo: asi 90 minut

Tolik fascinujících zákoutí jako v Adršpašských skalách uvidíte jen málokde. Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem Střední Evropy. Nejsou atrakcí na jeden den, tady můžete žasnout celý život.

Teplické skalní město

zobrazit fotografie

Auto: 15 minut od hotelu

Vlak: 20 minut, jede každou celou hodinu, zastávka 200 m od vstupu do skal.

Kolo: asi 60 minut

Teplické skály v sobě ukrývají poklad. Třpytí se, ale zlaté nejsou. Spíše průhledné. Skalním městem totiž protékají prameny, kterým se od nepaměti přisuzují léčivé účinky. Ale nejen kvůli potůčkům, říčkám a pramínkům stojí skály za vidění.

Jiráskovy skály

zobrazit fotografie

Auto: 10 minut od hotelu

Kolo: asi 40 minut

Do Jiráskových skál - na Bišík - můžete dojít pěšky z Teplických skal nebo až z Adršpachu. Strmými serpentinami lze z Teplic nad Metují po úzké silnici vyjet na Bišík na kole nebo autem.

Skalní město:
Na kopci, kterému zdálky vévodí skála zvaná Biskup, jsou skalní útvary rozloženy ve dvou skupinách, které od sebe odděluje silnice a malý barokní zámeček. První se soustředí nad Černým jezírkem okolo bývalého hradu Skály, kde je dnes vyhlídka s výhledem na Ostaš a Polici nad Metují. Další skalní uskupení je okolo vrcholku kopce Čáp (786m), který je nejvýše položeným místem této oblasti. Pohled do krajiny však částečně omezují dokola čnící vrcholky stromů. Prochází tudy příjemná cesta skalami, která ústí do Teplického skalního městy.

Stolová hora Hejšovina

zobrazit fotografie

Auto: 20 minut od hotelu

Kolo: asi 120 minut

Vrch Hejšovina patří mezi nejvýraznější a zároveň nejhezčí kopce České vysočiny. Vypíná se sice na polském území, bývá však vidět z Krkonoš, Králického Sněžníku, Orlických i Rychlebských hor. Zmiňuje ho dokonce i Babička Boženy Němcové, takže jako by patřil současně i k nám. Pro Poláky je tento kopec něčím jako pro nás Český ráj, Adršpašské skály a České Švýcarsko dohromady. Úžasné a veliké pískovcové bludiště na vrcholové plošině láká k prohlídce tisíce lidí. Budete-li mít navíc štěstí na počasí, čekají vás překrásné výhledy na hory severního českého pohraničí od Krkonoš po Jeseníky.

Stolová hora Ostaš

zobrazit fotografie

Auto: 10 minut od hotelu

Vlak: 30 minut do Žďáru nad Metují. Od zastávky 30 minut procházka.

Autobus: 20 minut

Kolo: asi 40 minut 

Přírodní rezervace Ostaš je Výborným tipem na výlet, vyhlášená roku 1956, se nachází ve vrcholové části stolové hory Ostaš s výškou 700 m. Ostaš se dělí na Horní labyrint a Dolní labyrint a turistický okruh návštěvníkům nabízí pohledy na rozmanitou soustavu skal, jeskyní, chodeb a další bizarní útvary. Jde o tajemnou horu opředenou mnoha pověstmi. Na vrcholu Ostaše skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou pěknými výhledy do broumovského a polického okolí. Ostaš stejně jako okolní města poskytoval lidem úkryt v dobách útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, nebo Zbrojnoše se skupinou Medvědů.

Na Ostaši se vyřádí i děti, najdou zde skalní bludiště, kočičí hrad, čertovo auto aj. Pro děti přírodní ráj na zemi!

Ruprechtický špičák

zobrazit fotografie

Auto: 10 minut od hotelu

Autobus: 15 minut

Kolo: asi 50 minut 

Ruprechtický špičák (německy Spitzberg) je nejvyšší hora české části Javořích hor . Dosahuje nadmořské výšky 880 m, někdy se uvádí i 881 m. Vrchol leží v Česká republice, ale je vzdálen od hranic s Polskem jen několik desítek metrů. Severovýchodní svahy hory už leží v Polsku . Jedná se o nejvyšší horu CHKO Broumovsko a okresu Náchod. Hora je z jihu nápadná svým kuželovitým a pravidelným tvarem a i z jiných stran má víceméně špičatý tvar, odtud asi dostala svůj název. Na vrcholu byla zprovozněna v roce 2002 kovová, volně př, volně přístupná rozhledna.

Město Broumov

zobrazit fotografie

Bydlíte přímo v historickém centru.

Město Broumov je již více než sedm století správním, kulturním a hospodářským střediskem kotliny protékané řekou Stěnavou a ohraničené pásmem pohraničních Javořích hor a hřebenem pískovcových Broumovských stěn. Až do konce 12. stol. byla Broumovská vrchovina, tvořící přechod mezi východními Krkonošemi a Orlickými horami, součástí pralesa - přirozené hranice českého přemyslovského státu.

Broumovské kostely

zobrazit fotografie

Kostely, tzv. „broumovské skupiny kostelů“ byly na území klášterního panství postaveny podle plánů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce ze začátku 18. století. Bezesporu lze říci, že jsou právem považovány za barokní perly regionu a každý kostel je architektonickým skvostem. Motivem této výstavby byla obnova již nevyhovující sítě dřevěných kostelů. Všechny kostely vznikly v poměrně krátkém časovém rozmezí mezi lety 1709 - 1743. Iniciátorem výstavby kostelů byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského břevnovsko - broumovského opatství. Díky jeho snažení nevznikly jen barokní kostely, ale také drobné sakrální památky v krajině. Křížky, plastiky, sošky, křížové cesty, apod.

Do „broumovské skupiny kostelů" patří: 

 

  • Kostel sv. Prokopa v Bezděkově

  • Kostel sv. Máři Magdaleny v Božanově

  • Kostel sv. Václava v Broumově

  • Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích

  • Kaple Panny Marie na Hvězdě

  • Kostel sv. Barbory v Otovicích

  • Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích

  • Kostel sv. Markéty v Šonově

  • Kostel sv. Michaela ve Vernéřovicích

  • Kostel sv. Anny ve Vižňově

Broumovský klášter benediktýnů

zobrazit fotografie

Pěšky: 50 m od hotelu

Barokní skvost v Broumově je v skvost v Broumově je významným architektonickým a kulturním komplexem. Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek.  Vzhledem k tomu, že břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, mezi jinými i největší rukopisnou knihu světa, tzv. Codex gigas, jenž se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku. Přesídlení opatů z Břevnova do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města i celého kraje. Vklášterním refektáři je vystavena kopie tak zvaného Turínského plátna, která byla v roce 1999 nalezena v klášterním kostele sv. Vojtěcha, nad kaplí sv. Kříže. U plátna byla přiložena autentická (průvodní listina), ze které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka.

Dřevěný Kostel Panny Marie

zobrazit fotografie

Pěšky: 10 minut

Podle pověsti byl kostel založen v roce 1177 (tedy krátce po založení obce v roce 1171). Byl údajně postaven jakousi pohanskou šlechtičnou, která na tomto místě přijala kředt. Šlechtična rovněž věnovala kostelu svou perlovou čelenku, která je dnes uložena v městském muzeu.

První zmínka o kostele je z roku 1383, kdy je označován jako „starý farní kostel“ nebo „český kostel“.

Ve dnech 17. až  20. června 1421 oblehla husitská vojska pod vedením Čeňka z Vatemberka a Hynka Krušiny z Lichtenburka Broumov. Vlastní město nedobyli, ale vyplenili jeho předměstí. Přitom byl vážně poškozen nebo zničen i kostel Panny Marie. V literatuře jsou uváděny domněnky, že kostel nebyl zničen zcela, protože strop kostela je z doby předhusitské. Současné práce tuto domněnku vyvracejí.

Po požáru v roce 1449 proběhla oprava kostela do podoby, v jaké ho známe dnes. Jako rok dokončení se uvádí rok 1450, pro toto vročení ale nejsou známy žádné důkazy. V roce 1550 byla obnovena věžička poté, co ji strhl vítr. Další oprava věžičky proběhla v roce 1811. V polovině 18. století byla nad kněžiště vestavěna zvonice, která ale nepřevyšuje hřeben střechy. Současně byl zbudován nový oltář a za ním zřízena sakristie.

Ochoz byl původně uzavřen prkennými stěnami. V době války o bavorské dědictví byla ale na rozkaz pruského generála Heinricha Wilhelma von Anhalt v roce 1779 prkna stržena. Od té doby je ochoz nadoby je ochoz na všech stranách otevřený.

V roce 2008 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.

Soví hory - Podzemní komplex Os komplex Osówka

zobrazit fotografie

Auto: z Broumova v délce 40 km nám bude trvat přibližně hodinu. Cesta je nenáročná terénem i orientací. Po překročení hraničního přechodu Starostín budeme pokračovat přes Mieroszóv, Unisław Śląski až do vesnice Głuszyca. Zde odbočíme na úzkou silničku, která po několikaminutovém strmém stoupání končí na parkovišti před podzemním komplexem Osówka.

Soví hory, polsky Góry Sowie, s parkem "Park Krajobrazowy Gór Sowich" vyhlášeným roku 1991 nepředstavují jen tradiční cíle pěších výletníků. Kromě běžných turistických lákadel, mezi kterými můžeme zmínit rozhledny na nejvyšší hoře Sovích hor Velká Sova, polsky Wielka Sowa ve výšce 1015 m a na hoře Kalenica, ze kterých je nádherný kruhový výhled do dalekého okolí (od Krkonoš do Slezska a polského vnitrozemí), přitahují Soví hory rozsáhlým podzemním komplexem z období 2. světové války. Význam dodnes není přesně známý, mezi možné patří stavba Hitlerova hlavního stanu nebo továrny na tajné zbraně. Výstavba podzemního komplexu začala v létě roku 1943 pod vedením skupiny dřívě budující Atlantický val. Pro otrockou práci nacisté zneužívali vězně nedalekého koncentračního tábora Gross-Rossen. Přestože komplex byl již téměř dokončen (včetně elektroinstalací ad.), nikdy nebyl využíván. Některé části podzemního komplexu Osówka jsou zpřístupněné - včetně částečně zaplavených chodeb.
 Z okolí stojí za zmínku hrad Grodno, významné poutní místo s bazilikou ve Vambeřicích, klášterní komplex Krzezsow a zámek Ksiaz. Více informací najdete : www.osowka.cz

Soví hory kromě pěší turistiky vybízí k návštěvě některých sjezdových tratích ve svazích Velké Sovy a průsmyků Sokol a Jugowska.

Kudowa-Zdrój

Auto: 30 minut od hotelu

Chudoba je jedním z nejstarších lázeňských míst v Polsku a Evropě. Lázně zde existují už od 15 století, kdy byla celá oblast součástí zemí Koruny české. Prvně je zmiňováno Jindřichem Minstrberským, synem Jiřího z Poděbrad. Původní jméno, tehdy ještě české vsi, zachycené v roce 1477, bylo Lipolitov, ale v polovině 16. století bylo přejmenováno na Chudoba, později na Kudoba, Bad Kudowa a v roce 1945 na Kudowa-Zdrój. Český název města je Chudoba či Lázně Chudoba.

Nejstarší částí města je Velká Čermná (do 1945 Tscherbeney, potom Czermna), s historií sahající do 14. století. Tehdejší Lipoltov patřil s Čermnou k panství hradu Homole. Poté tento kraj spravovala vrchnost z Náchoda, v roce 1623 získali panství jako konfiskát po Smiřických Erdman Trčka z Lípy. Poté, co je společně s Albrechtem z Valdštejna zavražděn roku 1634 v Chebu, stává se Chudoba spolu s okolními obcemi součástí panského majorátu se sídlem v Novém Městě nad Metují. Celé zdejší panství získal od císaře za spoluúčast při vraždě Valdštejna a Trčky lacino skotský důstojník Walter von Leslie. Poté se majitelé často střídali. V roce 1742 za panování Marie Terezie bylo území podstoupeno Prusku Fridricha Velikého. Stalo se tak později součástí Německého císařství (1871–1918) a Německé říše. Po porážce Německa za druhé světové války měla o území zájem i Československá republika. Rozhodnutím Jaltské konference však připadlo Polsku, jehož tvoří dodnes součást. V roce 1945 byly z obce odsunuti němečtí obyvatelé a nahrazení polskými vysídlenci z východní části Polska obsazené Sovětským svazem. Stejnm svazem. Stejný rok po osídlení Poláky obec dostala prvně městská práva. Malá skupina Čechu a Němců žijících v obci měla ještě v letech 1951–1960 respektive 1947-1955 své vlastní školy.

Klodzko

Auto: 20 minut od hotelu

Česky Kladsko. Okresní město na jihu polského Dolnosaského vojvodství , centrum současného okresu Kladsko a historického Kladského hrabství. Město leží uprostřed Kladské kotlony na Kladské Nise. Žije v něm 28 081 obyvatel.

První zmínka o městu pochází od kronikářeKosmy, který jej nazývá castellum Kladsko a uvádí, že v roce 981 byl jeho majitelem Slavník, otec svatého Vojtěcha. V Kladsku prožil své dětství pozdější první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je zde i pochován. Dominantou města je pevnost se systémem podzemních chodeb.

Merkur muzeum

zobrazit fotografie

Auto: 10 minut od hotelu

Vyslovíme-li slovo MERKUR, každý si jistě vybaví planetu naší sluneční soustavy, ale snad většinu lidí v naší zemi nejspíš vzápětí napadne i nejznámější česká hračka stejného názvu. Merkur je značka vláčků a kovové stavebnice, která vznikla počátkem minulého století v Polici nad Metují. Lze z ní sestavit různé modely, silniční i kolejová vozidla, jeřáby a mnoho jiných konstrukcí.

Pivovar Olivětín

Pěšky: 15 minut

Autem tam nejezděte. Kdo by řídil zpátky!

Mírové náměstí 49, 550 01 Broumov / tel.: +420 491 523 786 / mobil: +420 777 801 991 / fax: +420 491 523 787 / hotel-praha@hotel-praha.cz

Webové stránky vytvořil Acceler